מהי חשבונאות מועילה? | רונן יחיאב

לבטח איני נדרש להדגים את חשיבות החשבונאות והתקצוב של כל עסק, קטן כגדול. אולם, בעוד שבעסק גדול ישנן פונקציות ייעודיות שמטפלות בענייני החשבונאות, הרי לבעלים של עסק קטן אין למי לפנות, מלבד לרואה החשבון החיצוני של העסק. ועדיין - גם בעסק קטן וגם בעסקים גדולים יותר, משתמשים בשפה חשבונאית ייחודית, שמצריכה לימוד והתמחות, ולא בהכרח עונה על שאלות וצרכים בקבלת החלטות עבור העסק.

מהי דרישת בעל/ת העסק?
ברמה הבסיסית ביותר, בעל/ת העסק רוצה להעיף מבט אחד בנתונים, ולהבין - האם הצעד שבכוונתי לעשות - יקדם אותי, או לא? ההחלטה שאקח, תגרום לעסק לפרוח, או לדעוך? ברמת הניהול וקבלת ההחלטות, זה הדבר היחיד שמשנה, לא מה הן ההוצאות הקבועות או המשתנות, לא איך מתמרנים ביניהן, לא מה היא עלויות (או השקעות) במלאי או בציוד, לא נושאים כמו "פחת" תאורטי ו "פחת" מעשי, לא תמחיר ולא תקורה.
מה שמעניין, בעצם, בעל/ת עסק הוא - השורה התחתונה. האם היא בשחור, והולכת ומשתפרת, או - האם חלילה היא באדום, שלא נדע מצרות.

תורת האילוצים
"תורת האילוצים" של ד"ר אליהו גולדראט ז"ל ידועה בזכות תהליכי המיקוד שלה, המכוונים לשפר את השורה התחתונה של כל עסק. רק טבעי הוא, שבמסגרת תורת האילוצים, התפתח סוג שונה לחלוטין של חשבונאות, מפושט הרבה יותר בהשוואה לזו המקובלת, וככזה - יכול לתת מענה - חד וממוקד - לשאלה "מה השפעת החלטתי העסקית, על השורה התחתונה, ועל עתידו של העסק שלי"?

חשבונאות של שלוש שאלות
צורת החשיבה והניתוח שאני מביא כאן היא "חשבונאות תפוקה" (אולי בניגוד לחשבונאות ה- "רגילה", היא "חשבונאות תמחיר", אך זה דיון תיאורטי שלא ממש נראה לי מהותי כרגע). חשבונאות התפוקה בודקת, בסך-הכל, שלוש שאלות:
מה השפעת החלטתי על הכסף אותו העסק שלי מכניס?
מה השפעת החלטתי על הכסף אותו עלי להוציא על תפעול העסק?
מה השפעת החלטתי על הכסף ש- "תקוע" אצלי בעסק?
סעיף 3 מצריך קצת תשומת לב, שכן, בחשבונאות תפוקה,אין סעיף "השקעות" או "נכסים" - כל סכום, שיצא מכיסי, ולא משנה עבור מה, הוא הוצאת תפעול, או כסף תקוע ומושבת, שהיה יכול לעבוד ולעשות כסף, אם לא היה תקוע, אבל זה - שוב - נושא אחר.
מדדים אלה מצטרפים למספר יחיד, "יחס התפוקה", המחושב כך:

שני מקרים משמעותיים
להלן שתי דוגמאות, של עסקים בתחום הייצור המכני, העובדים עם אותם חומרי גלם, אך בדרכים שונות, בשווקים שונים, ובייחוד באסטרטגיית פעולה שונה. לאחד מהם נקרא "ט", ולשני "י". כל קשר בין העסקים הללו לאיזה שהוא עסק מציאותי הוא מקרי בהחלט והמספרים המובאים כאן - כל קשר בינם לבין המציאות מבוסס על מגמות שוק קיימות, בלבד, ללא גישה למידע קנייני כל שהו.

עסק ט':
עסק ט' עוסק בייצור כלי עיבוד מכניים מחומרים מתקדמים ובתהליכים מתקדמים. מוצריו תחרותיים בשוק, אך שגרתיים. המוצרים איכותיים ואמינים. החברה מתמקדת בייצור, מעט בפיתוח, ומשווקת דרך מפיצים מרכזיים בשווקים עולמיים, מאחר ונמנעה מההשקעה בפיתוח צוותי מכירה מקומיים. החברה אינה מצליחה לנסוק ולפרוץ קדימה.

עסק י':
עסק י' עוסק בייצור כלי עיבוד מכניים מחומרים מתקדמים ובתהליכים מתקדמים.מוצרי עסק י' תחרותיים בשוק, וחלק משמעותי מהם מקוריים ומוגני קניין רוחני. מוצרי עסק י' איכותיים במידה סבירה (יש מתחרים שאיכות מוצריהם גבוהה יותר) ואמינים בצורה סבירה. עסק י' מתמקד במו"פ ובהגנה על מוצריו, ומשווקם בעיקר דרך נציגי שירות מקומיים ברחבי העולם.

השוואת שורה תחתונה:
לפני כ- 15 עד 20 שנה, שני העסקים, ט' ו- י', מכרו במחזורים דומים, עם רווחיות דומה. מאז אותו זמן, עסק י' הגדיל את מכירותיו, ואת רווחיו, בכ- 20% לשנה, בעוד שעסק ט' אינו מתפתח. יחס התפוקה של עסק י' גבוה מ- 1 במידה משמעותית, בעוד שיחס התפוקה של עסק ט' נמוך מ- 1.

חפירה לעומק:
שני העסקים פועלים באותו תחום. לא יהיה מוגזם להניח כי עלות חומרי הגלם, ועלויות העבודה, דומות. שתיהן פועלות באותה סביבה עסקית, ומכאן, כהשערה סבירה, התקורות דומות. ההבדל העיקרי הוא בתחום המכירות: העלויות הנוספות של צוותי המכירה, של עסק י', מפוצות בעזרת מכירה ישירה ללקוחות הקצה, ברווח משופר. בנוסף, נכסי הקניין הרוחני של עסק י' מאפשרים שולי רווח גבוהים, מיתוג עדיף, וחדירה עדיפה לשוק מול מתחרים, בהשוואה לעסק ט'.

סיכום:
עסקים, ובעלי עסקים, נדרשים לקבל החלטות. החלטה אחר החלטה. לעתים, האינרציה, ההתמדה או העקשנות, מונעת מעסקים ובעלי עסקים לבחון מחדש את החלטותיהם, גם כשהדבר נדרש מאד. כלי פשוט וישיר, כמו "חשבונאות תפוקה", יכול להראות מייד, ובצורה מוחשית עד כאב, השפעה של כל החלטה, על עתיד העסק.
.