mopt_logo

שאלון הצטרפות למאגר המציעים של "מור אופשיין"
אנו שמחים על בחירתך להצטרף למאגר המציעים שלנו. אנחנו נשמח להעביר את ההצעה שלך לעסקים אליהם היא מתאימה.
עם רישום הצעתך ואישורה במערכת, פנייתך מדוורת ישירות למייל של מנויי "מור אופשיין" אשר הגדירו את השירות/מוצר שלך כרלוונטי ונדרש עבורם.
כל שנותר לך לעשות הוא להתייחס בהצעתך למקבל ההצעה, ולגרום לכך שיתבצע הצעד הבא והמתבקש למימוש הצעתך.
סוג ההצעה:


בחר את הקטגוריה שמתאימה להצעתך. ניתן לבחור קטגוריה אחת בלבד בכל הגשת הצעה.
תוכל לזהות את הקטגוריה המתאימה בעת הלחיצה עליה (אל דאגה, תוכל גם להחליף קטגוריה, כל עוד לא הגשת את ההצעה).
בעת כתיבת ההצעה יש להקפיד על יצירת פניה אישית.
שימו לב - ניתן גם להציע עבודה לעסקים אחרים.


שיווק

מכירות

פיננסי
ומשפטי
שיתופי
פעולה
קבוצות
רכישה

הגדרות נוספות

אנחנו רוצים לבצע התאמה מדויקת בין ההצעה שלך לקהל היעד הרלוונטי ביותר.
אנא סמן כאן, בהתאם לשאלות, רק בנושאים שרלוונטיים עבורך.
בשאלה שאין ברשותך תשובה ספציפית לגביה, אין לסמן דבר.

לדוגמה:אם ההצעה שלכם מתאימה לעסקים חדשים, סמנו: 'עסק חדש'. אם זה לא משנה להצעה שלכם ותק העסק - אל תסמנו כלום.
ההצעה מתאימה לעסק: חדש מתפתח ותיק

ההצעה מתאימה לעסק: לא מעסיק בקרוב מעסיק עובדים

ההצעה מתאימה לעסק: מקומי ארצי

ההצעה מתאימה לעסק שמספק: שירות מוצר גם וגם

לקוחות פרטיים
מוסדות חינוך וקהילות
רשויות, חברות וארגונים

עם אישורך להצעה, היא תיכנס אל מאגר ההצעות של "מור אופשיין".
המערכת תסרוק את הצעתך ותעבירה ישירות לעסקים רלוונטיים כבר ביום א' הקרוב.